BI-NI

August, 2017
Lounge
Nishiazabu, Minato-ku, Tokyo, Japan

Designer Mono-Graph / Takayoshi Ichimura
  Hardrank Design / Hideyuki Miyoshi
  Leif.designpark / Mamoru Naito
Art Work Mono-Graph
Contractor Hardrank Design / Hideyuki Miyoshi
Funiture Leif.designpark / Mamoru Naito
Lighting Odelic
Photographer Shin Inaba