Jewelry Shop

March, 2022

Designer Takayoshi Ichimura
  Rina Saito
Art Work Ergo
Contractor Henderson / Kazumasa Nagaya
Funiture Leif.designpark / Keizaburo Honda
Lighting Design Y-lights / Ryotaro Ikeda
  Akiko Satake
  Yoshiko Ishida
Photographer Shin Inaba